Kurs nauczycielski – Introductory II.

KURS NAUCZYCIELSKI 2018 – 2021 PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA g115
STOPIEŃ 
INTRODUCTORY II POLSKIEGO STOWARZYSZENIA JOGI IYENGARA. 

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 13. – 14. stycznia 2018 roku.

O KURSIE:

Kurs nauczycielski składa się z trzech etapów, z których każdy kończy się egzaminem.
PIERWSZY ETAP to roczny kurs doskonalący skoncentrowany na doskonaleniu praktyki własnej. Pierwszy etap kończy się egzaminem wewnętrznym.
Na DRUGI ETAP szkolenia składa się roczny kurs nauczycielski obejmujący: podstawy teoretyczne jogi, podstawy metodologiczne nauczania oraz podstawy terapii i anatomii. 
ETAP TRZECI będzie pogłębianiem wiedzy z poziomu Introductory I. Najważniejsze tematy to nauczanie jogi oraz praktyka asan z poziomu Introductory II. Etap trzeci, a tym samym i cały kurs kończy się egzaminem organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Jogi Iyengara na stopień nauczycielski Introductory II. Dyplom ten ma międzynarodowy charakter – jest znany i respektowany na całym świecie.
W przypadku małej ilości osób na kursie, może dojść do połączenie z kursem prowadzonym przez Konrada Kocota. W związku z czym część zajęć będzie prowadzona wspólnie a część wymiennie.

WYMAGANIA:

Od kandydatów oczekuje się:

• co najmniej 3-letniej regularnej praktyki jogi według metody Iyengara
• listu rekomendacyjnego od dyplomowanego nauczyciela
• członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Jogi Iyengara
• w wypadku jeśli nie ma rekomendacji od nauczyciela, rekomendację taką może wystawić nauczyciel prowadzący kurs na podstawie kilkukrotnej obecności na jego zajęciach

PROGRAM KURSU:

Szkolenie będzie obejmowało kurs asan nr I ze Światła jogi B.K.S. Iyengara. Dodatkowo kurs asan zostanie wzbogacony o asany z Basic guidelines for Teachers of Yoga B.K.S. Iyengara, Geety S. Iyengar oraz Preliminary Course Geety S. Iyengar. Program rozbity na poszczególne lata przedstawia się następująco:

PIERWSZY ETAP

• doskonalenie praktyki podstawowych asan /Introductory I/ i pranajam
• nauka obserwacji i samokorekty
• zastosowanie pomocy do ćwiczeń
• podstawy filozofii indyjskiej

DRUGI ETAP

• praktyka własna obejmująca asany Introductory I
• elementy metodyki nauczania
• nauczanie – korekta słowna i egzekwowanie
• zastosowanie podstawowych zestawów terapeutycznych
• sekwencje menstruacyjne i ciążowe
• wprowadzenie do anatomii i fizjologii
• studiowanie wybranych Jogasutr Patańdżalego
• uczestnictwo w czterodniowym kursie prowadzonym przez nauczyciela stopnia Senior
• zaliczenie 10 asyst u nauczyciela z certyfikatem co najmniej Intro II

TRZECI ETAP

• praktyka własna obejmująca asany Introductory I
• doskonalenie praktyki asan rozbudowanej o poziom Introductory II
• doskonalenie nauczania – korekta manualna i egzekwowanie
• uzyskanie drugiej rekomendacji od nauczyciela min. Junior I
• terapia jogą
• studiowanie wybranych Jogasutr Patańdżalego, fragmentów Bhagavadgity oraz Hatha Yoga Pradipiki i Gharanda Samhity

Lektury obowiązkowe dla uczestników kursu to:

B.K.S Iyengar: Światło Jogi, Drzewo Jogi oraz Pranajama
Gita Iyengar: Joga doskonała dla kobiet
oraz Bhagavadgita i Upaniszady

Warszat rozpoczynający kurs odbędzie się w dniach 13. – 14. stycznia 2018 roku 

TERMINY ZJAZDÓW 2018 / 2019:

13. – 14. stycznia 2018 roku
17. – 18. marca 2018
19. – 20. maja 2018
29.  07 – 04. sierpnia 2018 – warsztat wakacyjny
08. – 09. września 2018
01. – 02. grudnia 2018
kolejne 3. spotkania odbędą się w roku 2019.

CENY:

PIERWSZY ETAP

• 7 dwudniowych sesji – 200zł / jedna sesja – niezależnie od obecności, należy opłacić każdy zjazd / dopuszczalna jest tylko jedna nieobecność
• warsztat wakacyjny – 550zł – bez noclegów, transportu i wyżywienia
• opłata kursowa za I etap kursu 800zł płatna PO 1. STYCZNIA 2018 – prosimy o dokonywanie wpłat dopiero w tym terminie

DRUGI ETAP

• 6 dwudniowych sesji – 250zł / jedna sesja – niezależnie od obecności, należy opłacić każdy zjazd / dopuszczalna jest tylko jedna nieobecność
• warsztat wakacyjny – 550zł – bez noclegów, transportu i wyżywienia
• opłata kursowa za II etap kursu 700zł

TRZECI ETAP

• 7 dwudniowych sesji – 350zł – / jedna sesja – niezależnie od obecności, należy opłacić każdy zjazd / dopuszczalna jest tylko jedna nieobecność
• warsztat wakacyjny – 600zł – bez noclegów, transportu i wyżywienia

 

PROWADZĄCY:

Joga – mgr Roman Grzeszykowski
Filozofia indyjska – dr Marzenna Jakubczak

MIEJSCE KURSU:

Szkoła Jogi Sadhana w Krakowie, ul. Długa 17 – Pasaż Wenecki – III PIĘTRO, Kraków

INFORMACJE I ZAPISY:

Aby zapisać się na kurs, należy spełniać w/w wymagania oraz skontaktować się osobiście z nauczycielem prowadzącym kurs:

Roman Grzeszykowski
e-mail: romanji108@gmail.com
tel.: 606 582 336

Tags: No tags

Comments are closed.