Szkoła

Szkoła Jogi Sadhana

Sadhana to miejsce, które stworzyliśmy z myślą o Was. W naszej ofercie znajdziecie m.in. kursy dla początkujących, grupy średniozaawansowane jak i zaawansowane oraz zajęcia terapeutyczne, przygotowane z myślą o osobach, których praktyka może być utrudniona ze względu na stan zdrowia. Joga w Sadhanie to coś więcej niż zwykłe ćwiczenia – to praca nad ciałem i duchem, która w przyszłości zaowocować ma pobudzeniem Waszej energii oraz utrzymaniem witalności i równowagi.

Już od ponad piętnastu lat, tworząc Sadhanę staramy się wychodzić na przeciw Waszym oczekiwaniom, ale przede wszystkim zarazić Was pasją, jaką jest dla nas joga.

Zapraszamy do obszernej i komfortowej siedziby w Krakowie przy ul. Długiej 17. Szkoła zajmuje całe trzecie piętro kamienicy w centrum Krakowa – dwie przestronne i jasne sale do ćwiczeń oraz funkcjonalne zaplecze.

Założycielem Szkoły Jogi Sadhana jest Romek Grzeszykowski, magister pedagogiki, dyplomowany nauczyciel jogi Iyengara w stopniu Intermediate Senior I. Jogę praktykuje od 1994 roku – w tym czasie przebywał m.in. w Kayvaliadhama Yoga Hospital w Lonavla oraz w Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie, gdzie asystował w klasach terapeutycznych i kobiecych. Brał udział w kursach prowadzonych przez takich nauczycieli jak Faeq Biria z Paryża, Gabriela Gubillaro z Florencji, Lois Steinberg z Chicago i Rajvi Mehta z Bombaju.

Regulamin

Karnety i opłaty

§ 1.

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami, a także osoby korzystające z kart Benefit Multisport Plus oraz FitProfit.
 2. Karnet jest dokumentem imiennym i nie podlega zamianie.
 3. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
 4. Zajęcia niewykorzystane w okresie obowiązywania karnetu można wykorzystać w następnym miesiącu pod warunkiem wykupienia nowego karnetu na 8 zajęć na kolejny miesiąc.
 5. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
 6. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 7. Cena karnetu zawiera 8% podatku VAT.
 8. Zniżki przy zakupie karnetów przysługują studentom do 26. roku życia, stałym klientom, emerytom oraz rencistom. Aby skorzystać ze zniżki należy zgłosić taką chęć przy zakupie karnetu oraz przedstawić dokument potwierdzający prawo do zniżki.

Korzystanie z usług

§2.

 1.  Osoby który nigdy nie praktykowały jogi metodą Iyengara, praktykowały mniej niż dwa miesiące lub nie ukończyły Kursu dla początkujących nie są uprawnione do uczestnictwa w zajęciach.
 2. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §1, mają prawo: a) korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć, b) używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, klocki, koce, paski i liny, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 8, c) używać na sali ćwiczeń własnej maty i paska, d) korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.
 3. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.
 4. Szkoła nie prowadzi rezerwacji na zajęcia zawarte w grafiku z wyjątkiem grupy Terapeutycznej oraz Kursów dla początkujących.
 5. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.
 6. Opuszczenie sali przed zakończeniem zajęć możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela.
 7. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
 8. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.
 9. Osoby z chorobami skóry zobowiązane są do korzystania z własnych mat na sali do ćwiczeń.
 10.  Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym oraz klientki z menstruacją zobowiązane są poinformować o swoim stanie nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
 11. Klient zobowiązany jest: a) do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się, b) do zachowania ciszy na terenie szkoły, a szczególnie na sali do ćwiczeń, c) stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły, d) zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności, e) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce, f) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły, g) do niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie szkoły, h) do przestrzegania Regulaminu.
 12. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.

Stali klienci

§3.

 1. Status stałego klienta otrzymują osoby, które praktykują w szkole minimum przez 6 miesięcy.
 2. Przerwa w praktyce dłuższa niż 1,5 miesiąca skutkuje utraceniem statusu stałego klienta.
 3. Po utraceniu statusu stałego klienta, możliwe jest jego ponowne uzyskanie na zasadach opisanych w pkt. 1.

Kurs dla początkujących

§4.

 1. Na kursy dla początkujących obowiązują zapisy.
 2. Zapisy dokonywane są drogą mailową. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Osoby wykupujące karnet Standard lub karnet Student w chwili zapisu wpłacają zaliczkę w kwocie określonej na stronie www kursu. Opłatę za całość kursu należy uiścić do końca pierwszego tygodnia trwania zajęć.
 4. Posiadacze kart Benefit Multisport Plus oraz Fitprofit w chwili zapisu wpłacają zwrotną kaucję w kwocie określonej na stronie www kursu.
 5. Miejsce na kursie jest rezerwowane w momencie wpłaty zaliczki / zwrotnej kaucji.
 6. Wpłacone zaliczki na karnety Standard i Student nie podlegają zwrotom.
 7. Warunkiem zwrotu kaucji jest przedstawienie w recepcji Szkoły w terminie do dwóch miesięcy po zakończeniu kursu wypełnionego karnetu potwierdzającego uczestnictwo w minimum 14 zajęciach kursu, na który uczestnik jest zapisany, maksymalnie do końca jego trwania – data ważności znajduję się na karnecie wydanym uczestnikowi.
 8. Kurs dla początkujących obejmuje 16 zajęć, odbywających się 2 razy w tygodniu. Przy zapisie klient zobowiązany jest do wybrania konkretnych terminów zajęć, spośród podanych na stronie www kursu, do których jest przypisany.
 9. Odrabianie zajęć kursowych jest możliwe na innych grupach kursu, na który uczestnik jest zapisany, pod warunkiem, że są na nich wolne miejsca.

Grupa terapeutyczna

§5.

 1. Grupy terapeutyczne są grupami zamkniętymi, na które obowiązują wcześniejsze zapisy – informacji udziela recepcja.
 2. Klienci wykupują 2-miesięczne uczestnictwo w zajęciach grupy terapeutycznej, w konkretnym dniu tygodnia, bez możliwości przedłużenia ważności karnetu oraz odrabiania zajęć w inne dni tygodnia.
 3. Osoby, które przerwą uczestnictwo w grupie terapeutycznej są zobligowane do ponownego zapisania się do grupy i tym samym oczekiwania na wolne miejsce.

Postanowienia końcowe

§6.

 1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane pracownikom obsługi.
 2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren szkoły.
 3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, itp.
 4. Osoby, które wykupują karnet lub pojedyncze wejście, jak również użytkownicy kart Multisport Benefit, Fitprofit i Fitflex korzystający z usług szkoły, zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu.

Cennik

 • WEJŚCIE POJEDYNCZE – 30
 • 8 ZAJĘĆ – ważny do końca miesiąca – 170 / 150*
 • 6 ZAJĘĆ – ważny od drugiego tyg. do końca miesiąca – 140 / 130*
 • 4 ZAJĘCIA – ważny od trzeciego tyg. do końca miesiąca – 110 / 100*
 • OPEN 30 – dowolna ilość zajęć; ważny przez 30 dni – 200 / 180*
 • OPEN 90 – dowolna ilość zajęć; ważny przez 90 dni – 500 / 460*
 • TERAPEUTYCZNA – 1x w tyg.; ważny przez 60 dni – 200 / 180*
 • TERAPEUTYCZNA – 2x w tyg.; ważny przez 60 dni – 400 / 360*
* zniżka dla studentów do 26. roku życia / emerytów / stałych klientów / posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Trening personalny

 • asany dobrane konkretnie do Twojego stanu zdrowia,
 • długość oraz intensywność treningu dostosowane do Twoich możliwości,
 • szybciej osiągniesz stawiany sobie cel, na przykład wzmocnienie ciała, poprawę kondycji kręgosłupa, czy pozbycie się stresu i większe rozluźnienie ciała,
 • korzyści płynące z praktyki jogi nawet dla osób z bardzo niewielką ilością wolnego czasu.
Koszt: Cena za 60 minut zajęć indywidualnych wynosi od 110 zł do 200 zł. W celu ustalenia terminu i opłat za zajęcia – prosimy o kontakt z recepcją.

Wynajem sali

 • posiadamy dwie komfortowe sale wraz ze sprzętem do ćwiczeń (maty, wałki, kostki, paski do ćwiczeń, krzesła, liny, drabinki);
 • sale są bardzo jasne i wyposażone w wiatraki, podłoga jest z drewna;
 • duża sala ma 90m2, a mała 65m2;
 • w szkole znajdują się trzy szatnie (dwie damskie i jedna męska) oraz dwie toalety.

Koszt wynajmu sali to 70 zł netto/h lub 300 zł netto/cały dzień.

Zaliczka wynosi 30% całej kwoty.

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub rezerwacji prosimy o kontakt z recepcją.

INWOKACJA DO PATAŃDŻALEGO

Yogena cittasya padena vacam malam sarirasya ca vaidyakena yopakarottam pravaram muninam patanjalim pranajaliranato’smi abahu purusakaram sankha cakrasi dharinam sahasra sirasam svetam pranamami patanjalim.

Partnerzy

partner-1fit-profit20160206-3344800x306partner-2partner-3     logo_280   ed2781_0013cf3ee1264fab856002bf131d1215