Kurs dla początkujących

majówka

Kurs rozpoczyna się 1 lipca 2019 , trwa osiem tygodni i obejmuje dwa zajęcia tygodniowo – łącznie szesnaście zajęć. Zajęcia odbywają się w Szkole Jogi Sadhana, w Krakowie przy ulicy Długiej 17 A w Pasażu Weneckim na 3 piętrze.

Dzień otwarty

Kurs poprzedzać będzie dzień otwarty – bezpłatne zajęcia dla osób, które nie korzystały wcześniej z oferty naszej szkoły. Odbędzie się 30 czerwca o godz. 18:00 w Szkole Jogi Sadhana w Krakowie przy ulicy Długiej 17A w Pasażu Weneckim. Zapisy prowadzi recepcja.

Rezerwacja miejsc na kursie

Na grupy obowiązują zapisy. W celu zapisania się należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz w zależności od wyboru karnetu wpłacić zaliczkę (karnet standardowy oraz ulgowy) lub kaucję (karnet benefitowy) w wysokości 100 zł. W przypadku karnetów Standard oraz Student drugą część opłaty za Kurs należy uiścić w pierwszym tygodniu trwania zajęć. Kaucja zwracana jest po uczestnictwie w minimum 14 na 16 zajęć – po uprzednim okazaniu karnetu potwierdzającego obecności. Kaucja zwracana jest przez pracownika w siedzibie szkoły. Nieobecności można odrabiać na innych zajęciach danego kursu – jeżeli liczba osób na grupie na to pozwala – wyłącznie do końca jego trwania.

Formularz rezerwacji

Rodzaj karnetu:

Terminy zajęć:

wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych

Ważne informacje dla uczestników kursu

 • zapewniamy maty do jogi oraz sprzęt niezbędny do ćwiczeń
 • jogę ćwiczymy boso oraz w wygodnym, niekrępującym ruchów stroju
 • osoby z kłopotami zdrowotnymi prosimy o konsultację z nauczycielem przed zajęciami
 • na pierwsze zajęcia prosimy o przyjście 30 minut przed ich rozpoczęciem, celem dopełnienia wszelkich formalności
 • dokumentem uprawniającym do wejścia na salę, gdzie odbywają się zajęcia jest ważny karnet kursowy, a dla posiadaczy kart Benefit Multisport Plus oraz Fitprofit – odpowiednia karta programu partnerskiego oraz dowód tożsamości ze zdjęciem
 • zapis na kurs jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Szkoły Jogi Sadhana

Koszt:

290zł – Standard
250zł – Student / Emeryt / Rencista / Posiadacz Karty Dużej Rodziny
100 zł – kaucja – Multisport Benefit Plus / Fit Profit

 

Możliwa jest płatność w ratach:

I RATA – zaliczka – 100zł
II RATA – 190 / 150zł

II RATA płatna maksymalnie do końca pierwszego tygodnia zajęć.

Każda z grup ruszy jeżeli uzbiera się minimum 7 osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach.


Regulamin kursu dla początkujących

 1. Na kurs dla początkujących obowiązują zapisy.
 2. Zapisy dokonywane są drogą mailową. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Osoby wykupujące karnet Standard lub karnet Student w chwili zapisu wpłacają zaliczkę w kwocie określonej na stronie www kursu. Opłatę za całość kursu należy uiścić do końca pierwszego tygodnia trwania zajęć.
 4. Posiadacze kart Benefit Multisport Plus oraz Fitprofit w chwili zapisu wpłacają zwrotną kaucję w kwocie określonej na stronie www kursu.
 5. Miejsce na kursie jest rezerwowane w momencie odnotowania wpłaty zaliczki / zwrotnej kaucji.
 6. Wpłacone zaliczki na karnety Standard i Student nie podlegają zwrotom.
 7. Warunkiem zwrotu kaucji jest przedstawienie w recepcji Szkoły w terminie do dwóch miesięcy po zakończeniu kursu wypełnionego karnetu potwierdzającego uczestnictwo w minimum 14 zajęciach kursu, na który uczestnik jest zapisany, maksymalnie do końca jego trwania – data ważności znajduję się na karnecie wydanym uczestnikowi.
 8. Kurs dla początkujących obejmuje 16 zajęć, odbywających się 2 razy w tygodniu. Przy zapisie klient zobowiązany jest do wybrania konkretnych terminów zajęć, spośród podanych na stronie www kursu, do których jest przypisany.
 9. Odrabianie zajęć kursowych jest możliwe na innych grupach kursu, na który uczestnik jest zapisany, pod warunkiem, że są na nich wolne miejsca.