Joga na legalu :)

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na zapytanie dotyczące legalności działania szkół jogi, potwierdziło możliwość ich funkcjonowania również w obecnym czasie:  

„Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia informuje, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 i 2353) nie przewidują zakazu prowadzenia działalności ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych w zakresie działalności szkół jogi.”

Pismo jest odpowiedzią na zapytanie konkretnej osoby, więc nie załączamy jego skanu, ale odpowiedź jest konkretna i może zostać zastosowana przez każda szkołę. 

Serdecznie pozdrawiamy , życząc zdrowia, stabilności i jogicznej perspektywy na Nowy 2021 rok.

Tags: No tags

Comments are closed.