04-10.02 – Tydzień pozycji stojących

04-10.02 – Tydzień pozycji stojących

Drodzy, w Sadhanie nadszedł czas na stabilizację 🙂 zapraszamy do praktyki pozycji stojących!