Kurs nauczycielski

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 13. – 14. stycznia 2018 roku.

O KURSIE:

PIERWSZY ETAP to roczny kurs doskonalący skoncentrowany na doskonaleniu praktyki własnej. Pierwszy etap kończy się egzaminem wewnętrznym.
Na DRUGI ETAP szkolenia składa się roczny kurs nauczycielski obejmujący: podstawy teoretyczne jogi, podstawy metodologiczne nauczania oraz podstawy terapii i anatomii. 
ETAP TRZECI będzie pogłębianiem wiedzy z poziomu Introductory I. Najważniejsze tematy to nauczanie jogi oraz praktyka asan z poziomu Introductory II. Etap trzeci, a tym samym i cały kurs kończy się egzaminem organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Jogi Iyengara na stopień nauczycielski Introductory II. Dyplom ten ma międzynarodowy charakter – jest znany i respektowany na całym świecie.
W przypadku małej ilości osób na kursie, może dojść do połączenie z kursem prowadzonym przez Konrada Kocota. W związku z czym część zajęć będzie prowadzona wspólnie a część wymiennie.

WYMAGANIA:

Od kandydatów oczekuje się:

• co najmniej 3 letniej regularnej praktyki jogi według metody Iyengara
• listu rekomendacyjnego od dyplomowanego nauczyciela
• członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Jogi Iyengara
• w wypadku jeśli nie ma rekomendacji od nauczyciela, rekomendację taką może wystawić nauczyciel prowadzący kurs na podstawie kilkukrotnej obecności na jego zajęciach

PROGRAM KURSU:

Szkolenie będzie obejmowało kurs asan nr I ze Światła jogi B.K.S. Iyengara. Dodatkowo kurs asan zostanie wzbogacony o asany z Basic guidelines for Teachers of Yoga B.K.S. Iyengara, Geety S. Iyengar oraz Preliminary Course Geety S. Iyengar. Program rozbity na poszczególne lata przedstawia się następująco:

PIERWSZY ETAP

• doskonalenie praktyki podstawowych asan /Introductory I/ i pranajam
• nauka obserwacji i samokorekty
• zastosowanie pomocy do ćwiczeń
• podstawy filozofii indyjskiej

DRUGI ETAP

• praktyka własna obejmująca asany Introductory I
• elementy metodyki nauczania
• nauczanie – korekta słowna i egzekwowanie
• zastosowanie podstawowych zestawów terapeutycznych
• sekwencje menstruacyjne i ciążowe
• wprowadzenie do anatomii i fizjologii
• studiowanie wybranych Jogasutr Patańdżalego
• uczestnictwo w czterodniowym kursie prowadzonym przez nauczyciela stopnia Senior
• zaliczenie 10 asyst u nauczyciela z certyfikatem co najmniej Intro II

TRZECI ETAP

• praktyka własna obejmująca asany Introductory I
• doskonalenie praktyki asan rozbudowanej o poziom Introductory II
• doskonalenie nauczania – korekta manualna i egzekwowanie
• uzyskanie drugiej rekomendacji od nauczyciela min. Junior I
• terapia jogą
• studiowanie wybranych Jogasutr Patańdżalego, fragmentów Bhagavadgity oraz Hatha Yoga Pradipiki i Gharanda Samhity

Lektury obowiązkowe dla uczestników kursu to:

B.K.S Iyengar: Światło Jogi, Drzewo Jogi oraz Pranajama
Gita Iyengar: Joga doskonała dla kobiet
oraz Bhagavadgita i Upaniszady

Warszat rozpoczynający kurs odbędzie się w dniach 13. – 14. stycznia 2018 roku 

TERMINY ZJAZDÓW 2018/2019:

13. – 14. stycznia 2018 roku
17. – 18. marca 2018
19. – 20. maja 2018
29.  07 – 04. sierpnia 2018 – warsztat wakacyjny
08. – 09. września 2018
01. – 02. grudnia 2018
kolejne 3. spotkania odbędą się w roku 2019.

CENY:

PIERWSZY ETAP

• 7 dwudniowych sesji – 200zł / jedna sesja – niezależnie od obecności, należy opłacić każdy zjazd / dopuszczalna jest tylko jedna nieobecność
• warsztat wakacyjny – 550zł – bez noclegów, transportu i wyżywienia
• opłata kursowa za I etap kursu 800zł płatna PO 1. STYCZNIA 2018 – prosimy o dokonywanie wpłat dopiero w tym terminie

DRUGI ETAP

• 6 dwudniowych sesji – 250zł / jedna sesja – niezależnie od obecności, należy opłacić każdy zjazd / dopuszczalna jest tylko jedna nieobecność
• warsztat wakacyjny – 550zł – bez noclegów, transportu i wyżywienia
• opłata kursowa za II etap kursu 700zł

TRZECI ETAP

• 7 dwudniowych sesji – 350zł – / jedna sesja – niezależnie od obecności, należy opłacić każdy zjazd / dopuszczalna jest tylko jedna nieobecność
• warsztat wakacyjny – 600zł – bez noclegów, transportu i wyżywienia

Podane kwoty nie obejmują noclegów, transportu i wyżywienia.

PROWADZĄCY:

Joga – mgr Roman Grzeszykowski
Filozofia indyjska – dr Marzenna Jakubczak
Anatomia – mgr fizjoterapii Agata Mazurek

MIEJSCE KURSU:

Szkoła Jogi Sadhana w Krakowie, ul. Długa 17 – Pasaż Wenecki – III PIĘTRO, Kraków

INFORMACJE I ZAPISY:

By zapisać się na kurs, należy spełniać w/w wymagania oraz skontaktować się osobiście z nauczycielem prowadzącym kurs:

Roman Grzeszykowski
e-mail: [email protected]
tel.: 606 582 336

NUMER KONTA BANKOWEGO:

Numer konta bankowego zostanie podany w późniejszym czasie.